Search
Thứ Ba 23 Tháng Một 2018
  • :
  • :

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Bộ Giáo dục đã làm được các gì?

Thủ tướng duyệt y Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về uy tín, hiệu quả giáo dục và tăng trưởng con người Việt Nam.

======>>>> Các mẹ nên xem: http://giasuviet.com.vn/

Xin ý kiến đóng góp trong khoảng đa dạng nhà giáo

Bộ GD&ĐT cho biết, trên hạ tầng Tìm hiểu, tổng kết, Đánh giá chương trình và bộ sách giáo khoa hiện hành so mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại quyết nghị số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X và yêu cầu mới của nghị quyết số 29-NQ/TW.

quyết nghị số 88 nhằm nhận diện đúng thực trạng, thành quảgiảm thiểu của công tác soạndoanh nghiệp thực hành chương trình, sách giáo khoa trong công đoạn gần đây, từ đấy rút ra những bài học kinh nghiệm và bắt buộc các biện pháp công nghệ, khả thi làm cho cơ sở vật chất xác định nguyên tắc, nội dung và định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa thời kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo.

công việc này được khai triển 1 phương pháp nghiêm chỉnh và công cu li qua các đợt Đánh giá định kỳ hàng năm của Bộ GD&ĐT, đa dạng đợt giám sát, Đánh giá uy tín và hiệu quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa khác của liên hợp các Hội khoa họcnhân viên Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam…

Chương trình, sách giáo khoa phổ biến mới sẽ tiếp diễn xin quan điểm những chuyên gia. Ảnh Xuân Trung

Tìm hiểu giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm có bảo đảm và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ biến (năm 2012) và một số hội thảo công nghệ về vấn đề này nguyên nhân Bộ GD&ĐT phối hợp sở hữu Ban tuyên giáo Trung ương cùng tổ chức.

Cũng chỉ cần khoảng qua, Bộ GD&ĐT đã đơn vị tổng kết kinh nghiệm của Việt Nam và nghiên cứu, thu nạp sở hữu tuyển lựa kinh nghiệm phát triển chương trình, soạn sách giáo khoa trên thế giới; tranh thủ sự tương trợ, viện trợ của các tổ chức quốc tế, những trường đại học nước ngoài.

Tham khảo tài liệu về tăng trưởng chương trình, soạn sách giáo khoa của các nước phát triển; mời các chuyên gia quốc tế tham dự Con số, bộc lộ tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn về phát triển chương trình, soạn sách giáo khoa,.. ,… để xác định những nguyên tắc và nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa; biên soạn, giám định, ban hành chương trình mới; biên soạn, đánh giá sách giáo khoa; Nhận định, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa trong công đoạn triển khai đại trà.

thông tin thêm, Bộ GD&ĐT đã triển khai làm việc và lấy ý kiến đóng góp của các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, những nhà nghiên cứu khoa học trong cả nước, liên hiệp những Hội kỹ thuậtnhân viên kỹ thuật Việt Nam và những hội thành viên, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội đồng đất nước Giáo dục và phát triển nhân lực, Uỷ ban quốc gia Đổi mới giáo dục và huấn luyện, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, tuổi teen, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ban truyền đạo Trung ương; Văn phòng Chính phủ và rộng rãi bộ, ngành can dự.

triển khai nhiều biện pháp đồng bộ về đổi mới việc thực hiệnquản lý.Giao quyền tự chủ vun đắpthực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông; mô hình nhà trường mới ở tiểu học và THCS; Thi nghiên cứu khoa học Thợ, thi vận dụng kiến thức liên môn khắc phục vấn đề thực tại của học sinh trung học.

Đổi mới dạy học ngoại ngữ ở toàn bộ các đơn vị quản lý học và trình độ đào tạo; Dạy tiếng Việt lớp 1 theo phương pháp công nghệ giáo dục; ứng dụng cách thức dạy học “bàn tay nặn bột” ở Trung học và THCS.

======>>>> Hãy tham khảo bài viết hay: http://bds24h.edu.vn/thi-truong-sach-do-tieu-dung-hoc-tap-truoc-nam-hoc-moi-dang-tap-nap/

Nguồn: Tổng hợp