Phân biệt tỷ giá mb bank hối đoái thực và tỷ giá hối đoái danh nghĩa (2)

Tồn tại song song với nhau trên thị trường, tỷ giá mb bank hối đoái thực và tỷ giá hối đoái danh nghĩa trở thành công cụ hữu hiệu để tính toán và so sánh giá trị nội tệ và ngoại tệ. So sánh giá cả hàng hóa trong nước với giá cả quốc tế, năng suất lao động trong nước với quốc tế. Trong quá trình giao dịch, khách hàng cần phải nắm vững hai khái niệm này để giúp cho quá trình đầu tư kinh doanh diễn ra suôn sẻ nhất.

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và phân loại

Tỷ giá ngân hàng MB hối đoái danh nghĩa là tỷ giá được sử dụng hàng ngày trong giao dịch trên thị trường ngoại hối. Ty gia mb bank này được chia là 2 loại cơ bản:

  • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa song phương: MB tỷ giá hối đoái danh nghĩa song phương (hay còn gọi là tỷ giá hối đoái song phương). Biểu thị sự thay đổi sức mua danh nghĩa của 2 đồng tiền, chưa tính đến sự biến động mức giá cả của hàng hóa ở 2 quốc gia khác nhau. Mức tăng hay giảm của chỉ số này không phải đánh giá vào mức độ cạnh tranh trên thị trường quốc tế
  • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương (hay còn gọi là tỷ giá ngân hàng mb danh nghĩa hiệu dụng). Là một chỉ số được tính bằng cách chọn ra một số loại ngoại tệ đặc trưng và tính tỷ giá trung bình các tỷ giá danh nghĩa của các đồng tiền có tham gia vào rổ tiền tệ với tỷ trọng tỷ giá tương ứng. Tỷ trọng của ty gia ngoai te ngan hang mb song phương có thể lấy tỷ trọng thương mại của nước có đồng tiền nội tệ đem tính neer so với các nước có đồng tiền trong rổ được chọn.

Tỷ giá MB hối đoái thực (Rer)

Là tỉ giá danh nghĩa được điều chỉnh theo mức giá tương đối giữa 2 quốc gia. Tỉ giá thực sẽ phản ánh được mức giá của hàng hóa nội địa so với hàng hóa nước ngoài. Mức tỉ giá giữa các đồng tiền là không giống nhau, do đó trong quá trình tìm hiểu sức cạnh tranh giữa các mặt hàng hóa dịch vụ, các nhà nghiên cứu thường dùng tỉ số giá để dễ so sánh với mục đích là quy về cùng một thời điểm gốc. Đây là cách phân loại chuẩn nhất áp dụng cho những mục tiêu nghiên cứu khả năng cạnh tranh trong thương mại giữa các quốc gia. Có 2 loại tỷ giá ngân hàng MB thực song phương là:

  • Tỷ giá thực song phương ở trạng thái tĩnh: Là tỷ giá được xem xét tại một thời điểm, chỉ mang ý nghĩa lý thuyết. Bởi hiện không có một quốc gia nào công bố giá của một rổ hàng hóa.
  • Tỷ giá thực song phương ở trạng thái động: Tỷ giá mb bank được áp dụng để tính toán sự vận động của tỷ giá thực từ thời kì này sang thời kì khác thông qua việc điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa, với sự chênh lệch lạm phát giữa hai quốc gia có đồng tiền đem so sánh.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực?

3 yếu tố cơ bản ảnh hưởng sâu sắc đến tỷ giá mb phải kể đến như:

  • Yếu tố lý thuyết ngang giá sức mua: Nghiên cứu tương quan lạm phát giữa hai nước tác động đến tỷ giá ngân hàng mb
  • Yếu tố lý thuyết ngang giá lãi suất: Nghiên cứu tương quan giữa lãi suất của hai đồng tiền tác động đến tỷ giá.
  • Yết tố lý thuyết cán cân thanh toán quốc tế: Nghiên cứu tác động của cán cân thanh toán đối với mb bank tỷ giá.

Trên thực tế, việc phân biệt tỷ giá ngân hàng MB danh nghĩa và thực tế chính là công cụ hữu hiệu của các nhà kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công!